Zasada trzech części

Zasadę trzech części można stosować do wszystkich rodzajów zdjęć. Zasada ta przez wielu fotografów uważana za przeżytek, sprawdza się niemal zawsze. Nanosimy w wyobraźni na kompozycję trzy linie pionowe i trzy poziome.
Jeżeli wykonujemy zdjęcie krajobrazu według tej zasady, niebo powinno zajmować około jednej trzeciej kadru w górnej jego części, środkowy plan jedną trzecią pośrodku, a plan pierwszy jedną trzecią u doki kadru. Powstała tak kompozycja będzie czytelna, a zdjęcie w większości przypadków zadowalające. Po pewnym jednak czasie może się okazać, że stosowanie tej zasady jest nużące, a ciekawość po-pycha nas do dokonania zmian i fotografowania według własnego uznania.

Jeżeli intuicja podpowiada nam umiejscowienie głównego obiektu w środku kadru, nie ma powodu, aby tego nie robić. Jeśli uważamy, że powinniśmy zrezygnować z nieba i zwrócić uwagę na ukształtowanie krajobrazu, warto spróbować. Kompozycja jest sztuką na tyle subiektywną, że trudno czasami uznać coś za właściwe lub niepożądane. Jednak nie tylko stosowanie (lub nie) zasady trzech części jest istotne w fotografii krajobrazu, ważny jest również punkt widzenia, jaki obierzemy.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz