Światło w fotografii

Bez światła fotografowanie byłoby po prostu niemożliwe. Zdjęcia powstają właśnie w wyniku oddziaływania światła na emulsję błony fotograficznej lub matrycy aparatu. Rodzaj światła, które dominuje na fotografii może stanowić o jej sukcesie lub porażce. Read more