Zasada trzech części

Zasadę trzech części można stosować do wszystkich rodzajów zdjęć. Zasada ta przez wielu fotografów uważana za przeżytek, sprawdza się niemal zawsze. Nanosimy w wyobraźni na kompozycję trzy linie pionowe i trzy poziome.
Jeżeli wykonujemy zdjęcie krajobrazu według tej zasady, niebo powinno zajmować około jednej trzeciej kadru w górnej jego części, środkowy plan jedną trzecią pośrodku, a plan pierwszy jedną trzecią u doki kadru. Powstała tak kompozycja będzie czytelna, a zdjęcie w większości przypadków zadowalające. Po pewnym jednak czasie może się okazać, że stosowanie tej zasady jest nużące, a ciekawość po-pycha nas do dokonania zmian i fotografowania według własnego uznania.

Read more